Trainerszwembad Workshop Verbetering en Vermaak

Trainerszwembad workshop Verbetering en Vermaak 7 december 2012

 

Beste trainer, coach, geïnteresseerde,

Het plonst nog steeds in het Trainerszwembad. Op vrijdagmiddag 7 december van 13.00 uur tot 17.00 uur in Elst organiseren we weer een inspirerend Trainerszwembad. Het uitwisselen van trainerservaring (in de vorm van feedback), professionaliteit, inspireren, leren, plezier hebben, ervaren en netwerken blijven de kernwoorden van onze Trainerszwembadbijeenkomsten.

De heren Arwin Kortleever en Michiel van der Steen van Verbetering en Vermaak verzorgen teamdagen. Zij gebruiken daarbij oefeningen en games uit de theatersport. Voor een teamdag hebben ze verschillende activiteiten ontwikkeld. Tijdens de teamdag wordt het accent gelegd op het vermaken, maar wordt ook aandacht geschonken aan praktische knelpunten op de werkvloer. Bij het Trainerszwembad hebben ze gekozen om een onderdeel hiervan uit te voeren en hier feedback op te krijgen.

Hoe is de presentatie? Zijn de deelnemers geboeid? Zijn de deelnemers écht vermaakt tijdens de theatersport-activiteiten, en zien zij teams zich op deze manier laten vermaken? Zou dit gelden voor teams uit alle branches? Hoe denk je over de combinatie van leuke dingen doen en knelpunten oplossen? Uiteraard zijn alle andere suggesties, tips en commentaren van harte welkom.

Als je wilt deelnemen aan de bijeenkomst, stuur dan voor vrijdag 16 november 2012 een mail naar Andrew@trainerszwembad.nl. De bijdrage van 25 euro ontvangen we ook graag voor 16 november 2012. De bijdrage graag overmaken naar giro 4486928 t.n.v. A.M. Ferrée te Utrecht inzake Trainerszwembadbijeenkomst 7 december. Nog onbekend met de filosofie achter het Trainerszwembad? Kijk dan op www.trainerszwembad.nl.

We ontmoeten je graag op 7 december 2012.

Namens het Trainerszwembad,

Anita & Andrew

Verbetering en Vermaak (V&V)
V&V beoogt een team van medewerkers een leuke teamdag of dagdeel te bezorgen. Echter tijdens die leuke tijd wordt ook een poging gedaan om een praktisch knelpunt dat op de werkvloer speelt van een oplossing te voorzien. Een teamuitje met een ‘plus’.

V&V richt zich niet op ongewenst gedrag of conflicterende persoonlijkheidskenmerken. Ook richten wij ons niet op de groepsdynamiek binnen het team. V&V richt zich op praktische knelpunten die zich voordoen tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden, of ten aanzien van planning en roostering.
V&V wordt gefaseerd uitgevoerd:

 1. Intake op de werkvloer
 2. Activiteiten tijdens teamdag(delen)
 3. Evaluatie op de werkvloer

Aanpak sessie V&V in Trainerszwembad

Intro (fictief, en voorbereiding voor deelnemers gewenst)

Wij stellen voor om een fictieve intake te gebruiken als input voor de teamdag. De sessie in het Trainerszwembad wordt dan beperkt tot fase 2, en gebaseerd op de fictieve intake.

V&V richt zich op een team van collega’s, en de groep die het zwembad vormt wordt beschouwd als die groep medewerkers.

 

Uitvoering

V&V betreft een combinatie van groepsactiviteiten. Omdat het vooral ook een leuke dag moet zijn, nemen wij Theater(sport) als basis voor al hetgeen er die dag gebeurt. Uit een groot arsenaal aan spel- en workshopvormen selecteren wij voor deze sessie:

 • Intro waarin uitleg over werkwijze V&V, en het ingekorte programma van deze sessie
 • Een opwarmer
 • Een vermaak-activiteit met serieuze aspecten
 • Koffiepauze
 • Een Theatersportgame
 • Een afsluitend rollenspel
 • Afsluiting programma-onderdeel
 • Evaluatie/feedback/netwerken (60 minuten)

Doel van de workshop
Deelnemers: Nieuwe inzichten verkrijgen en uitwisselen ervaring.
Arwin en Michiel: Feedback krijgen op inhoud en proces.

Deelnemers:
Minimaal 8 deelnemers en maximaal 20 deelnemers

Doelgroep:
Trainers en personen werkzaam binnen HRM/P&O

Praktische informatie
Dag:                Vrijdagmiddag 7 december 2012
Tijd:                 13.00 – 17.00 uur

Locatie
De Droom,  Aamsestraat 32,  6662 ND Elst (Gelderland)
5 minuten van het station. Gratis parkeergelegenheid om het gebouw en anders parkeren bij het station. http://www.bijdroom.nl/page.asp?menu_id=7
Programma:
13.00 – 13.15 Ontvangst en inloop
13.15 – 16.00
16.00 – 17.00 Feedback, netwerken en afsluiting

Contactpersoon en telefoonnummer:
Arwin Kortleever tel: 06 – 34 50 34 55

Kosten deelname: 25,- (inclusief koffie, thee en fris) Aanmeldingen: De bijdrage van 25 euro ontvangen we ook graag voor vrijdag 16 november 2012. Je kunt deze overmaken naar giro 4486928 t.n.v. A.M. Ferrée te Utrecht inzake Trainerszwembadactiviteit op 7 december. Na jouw aanmelding per email aan Andrew@trainerszwembad.nl ontvang je een bevestiging van inschrijving. (De bijeenkomst gaat door bij minimaal 8 deelnemers. Bij overschrijving van het maximale aantal van 20 deelnemers wordt er op volgorde van betaling een wachtlijst aangemaakt.)

 De bovenstaande uitnodiging vind je hier ook in een pdf  7 december uitnodiging Trainerszwembad verbetering vermaak

Trainerszwembad workshop Verbetering en Vermaak 7 december 2012

Gepubliceerd door TZadmin

Andrew David is mede-oprichter van het Trainerszwembad en eigenaar van H4 organisatie training advies (www.hvier.nl). Hij helpt ondernemers en ondernemende studenten bij het verbeteren van hun communicatieve vaardigheden.

Één reactie op “Trainerszwembad Workshop Verbetering en Vermaak”